HOME
INDEX

356     Läggesta - Mariefred

FÖREGÅENDE
LISTA
(Läggesta) - Mariefred
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Lgs (Läggesta) 3.27 1895.06.26 * 33)
Lgn Läggesta nedre 3.2 1997*
  Mariefred Läggesta 3,0  
Eun Ekudden 2.6 *
Mln Marielund 2.1 1966.07.24 *
Hhn Hjorthagen 1.0 1966.07.24 *
Fhn Folkhögskolan *
Mfd Mariefred h 0 2 1895.06.26 * 33)
Vht Värdshuset           *
Mfå Mariefreds ångbåtsstation 1970.06.13*

Källor och referenser
33)
*
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
På hela sträckan bedrivs sedan 1966.07.24 museitrafik av Östra Södermanlands Järnväg, ÖSlJ
Detta sedan järnvägens spårvidd ändrats från 1435 till 600 mm.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2012-01-13 Rolf Sten