HOME
INDEX

256     Frövi Vanneboda - Kopparberg

FÖREGÅENDE
LISTA
(Frövi Vanneboda) - Storå - Bånghammar - Kopparberg
NÄSTA

 


Karta nr 247

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Fv (Frövi) 300
Vnn (Vanneboda) 399.3
Vdv Vedevåg 410.2 48 1871.11.16 25) 33) 34)
Wedevåg
Dkh Dalkarlshyttan 418.1 64
Ld Lindesberg 419.2 67
Linde 1871.11.16 32) 34)
Gsy Gusselby 424.3 72 1872. 33)
Sr Storå 434.3 74
Björnaboda 1913. 33)
Vasselhyttan 91 1872. 33)
Wasselhyttan
Rlå Rällså 444.2 114
Rälså 1872. 33)
Båb Bångbro 451.4 148 1872. 33)
Bånghammar 153 1872. 33)
Kpg Kopparberg 455.3 154 1872. 33)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
32) Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
34) Statens Järnvägar 1856-1906, 1906

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-10-30 Rolf Sten