HOME
INDEX

253     Ramnäs - Kolbäck

FÖREGÅENDE
LISTA
(Ramnäs) - Surahammar - (Kolbäck)
NÄSTA

 


Karta nr 163

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Rm (Ramnäs) v 26.8 73 1876.07.27 33)
Ramnäs 24.2
Rmn Ramnäs nya 24.2
Rmky Ramnäs Kyrkby h 24 79
Shr Surahammar h 17.1 61 1897.10.10 33)
Haga Haga 15.1 62
Kgb Klingbo h 13.3 60 1900.05.02 33)
Olberga 13 170)
Rset Riset 11.5 60
Hhb Hallstahammars bruk 8.3
Bfa Bultfabriken 7
Hh Hallstahammar h 6.3 31 1897.10.10 33)
Rlv Rallstaverken 5.6
Rlv Rallstavägen 4.8 23
Btl Brånstalagret 4.1
Sörstafors
Kbä (Kolbäck) h 0 16 1875.12.07 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
170)Samma som Klingbo?

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-10-23 Rolf Sten