HOME
INDEX

247     Örebro C - Hallsberg

FÖREGÅENDE
LISTA
Örebro C - Örebro S - Kumla - (Hallsberg) inklusive (Örebro S) - Skebäck / Hjälmaren
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stations-husets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss.
st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår..   vt= vattentag..
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift..
Till= Helt nedlagd.

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Ör Örebro C v 224,2 28 1862-08-01 
Ör Örebro  1856-06-05 1862-08-01 33) 34)
Öb Örebro S v 223,1 29 1881 33)
  Hjämaren     4,6 1946-01-01  35)
 

Skebäck

    4,6 1904-01-12 1945-12-31 35)
Abg Adolfsberg h 219,6 54 1869-05-01 1967-05-28 33)
Nmb Närkes Marieberg v 217,4 49 1937-09-011970-05-31
Marieberg 18801937-08-31 33)
Ms Mosås h 214,7 39 1862-08-01 33) 34)
Säd Säbylund 210,5 39 18872001-03-17
Kla Kumla h 206,5 52 1862-08-01 33) 34)
Shd Sannahed v 203,2 50 1904 1968-05-13 33)
H (Hallsberg) v 199,4 53 1862-08-01 33)

Källor och referenser
  Järnvägsdata 2009  
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
34) Statens Järnvägar 1856-1906, 1906  
35) Vid sidobana mellan Örebro S och Hjälmaren

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-03-16 Rolf Sten