HOME
INDEX

243     Avesta/Krylbo - Frövi

FÖREGÅENDE
LISTA
(Avesta/Krylbo) - (Snyten) - (Fagersta/Västanfors) - Dagarn - Krampen - (Frövi) inklusive (Dagarn) - Hultebo
NÄSTA


Karta nr 163

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Avky (Avesta Krylbo) 160.7
Hma Hökmora v 171.2 106 1900.12.11 33)
Kbn Karbenning h 177.1 94 1900.12.11 33)
Snt (Snyten) 183.1
Omb Ombenning v 187.5 108 1901.08.05 33)
Fgc (Fagersta C) 195.6 89
Hk Hedkärra 200 118
Skro Skrikbo 202.3
Mrp Mortorp h 204.9 144
Mrn Moren 206.5
Dn Dagarn 208.5
Klvä Kalvänge 210.4
Hultebo 1916.01.01 33) 260)
Lvb Långviksbyn 215.3
Skb Skinnskatteberg v 217.7 112 1900.12.11 33)
Krn Krampen v 230.5 131 1900.12.11 33)
Nkt Näverkärret 240.4
Nf Näfverkärret 240.5
Sba Spannarboda h 250.9 64 1901.01.01 33)
Slg Sällinge v 257.8 43 1900.12.11 33) 340)
Blx Blixterboda v 254.5 42 1900.12.11 33)
Fv (Frövi) 268.687

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
260)Vid sb fr Dagarn
340)Slg - Fv 9,9 km

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad Rolf Sten 2012-07-13