HOME
INDEX

213     Sala - Gysinge

FÖREGÅENDE
LISTA
(Sala) - Runhällen - (Gysinge)
NÄSTA

 


Karta nr 163

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Sl (EJ: Sl) (Sala) v st 0 52 1873. > 25)
Svenska Väg AB lp 1 25)
Kabn Kalkbacken lp 1.7 56 25)
Gdtp Gudmundstorp lp 1.9 57 25)
Köa Köpalla S lp 5.4 1956. 25)
Kpla Köpalla N hlp 5.9 1941. 1949 25)
Sam Saladamm hlp 7.3 1958. 25)
Arm Armanbo v lp 8.1 62 1921. 1955 25)
Dbva Delbovägen hp 9.6 1940. 1949 25)
Jug Jugansbo hlp 11.7 1961. 25)
Klbo Klasbo hp 13.4 1940. 1949 25)
Vgbv Vigelsbovägen hp 15.8 1940. 1949 25)
Ruh Runhällen v 19.4 72 1900.12.23 33)
Runhällan
Krs Kroksbo hp 22.8 1956. 25)
Rås Råsboda h hlp 25.7 78 1919. 25)
Råsbo 1901.05.15 33)
Råsgrp Råsboda grp grp 27.5 25) 206)
Tär Tärnsjö h 35.3 70 1901.05.15 33)
Nft Norafallet h 39 64
Srö Skärsjö h lp 39.4 62 1931. 25)
Sröb Skärsjöby v hp 41.2 62 1931. 25)
Kst Kerstinbo h 44.9 56 1900.12.22 33)
Kjerstinbo
Skvaterbo 1900.12.22 33)
Gys (Gysinge) v 52.6 55 1900.12.22 33)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
206)Återupptagen 1960.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem   /   Författare: Kjell Byström, Östersund