HOME
INDEX

179     Ockelbo - Gävle

FÖREGÅENDE
LISTA
(Ockelbo) - (Gävle)
NÄSTA

 

Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
 
Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringOb (Ockelbo) v 38,300 78

1876-11-01

stn, † G 1989-10-01;asl DONJ; PS
Guv Gruvan h 34,300 78 1920t hp 1920t, † 1989-05-28
Kf/Kfn Kolforsen v 28,300 75 1884-10-15 stn, T hlp 1933-08-01, I hlp, I stn ~1948, I hlp 1959, T hlp, I stn 1961, † G, † 2000-06-13; IS
Råhällan v 22,100 76 1884-10-15 stn, T hlp 1934-06-01, I hlp, T hp 1955, I hp 1960, † 1990-05-27
Os/Osl Oslättfors 16,700 66 1884-10-15 stn, T hlp 1933-08-01, T hp 1967-05-28, † 1994-06-12; IS
Br/Bså Brännsågen 12,700 62 1884-10-15 lp, hlp ~1902, T hp 1940-01-01, † ~1954
Tbn Testeboån   8,500   1934-05-15 hp, † <1937
Å/Ågb Åbyggeby h 7,400 30 1884-10-15 stn, T hlp 1953-08-01, I hlp, hp ~1960, † 1962-05-27
Fb Forsby v 5,600 18 1884-10-15 hlp, T hp 1940-01-01, I hp, † 1946
Fsm/Fmy Forsmyren 5,100 16 1920t hp, † 1946
Sb/Smo Strömsbro v 3,700 15 1884-10-15 stn, T hlp 1930t, I hlp ~1955, I infogad i Gävle C stn ~1962, †1963-05-26
      3,400      lmk km 117,700 = 3,370
Smo Strömsbro   117,600 15 2000-06-13 ts; utbruten ur Gävle C stn
  övergångsväxlar   117,600   1995-03-11 Sundsvalls/Ockelbolinjerna, inom Gävle C stn
Gägbg Gävle godsbangärd   116,300   1960-05-29 Växel till: Gävle godsbangård, stn (rbg), *G 1961-10-30, bgd 1962-09-01, stn 2000- 06-13; sign Gä gbg, Gäb; rbg/gbg räknad till Gävle C; triangelspår; ny gbg vid grenlinje; under Gävle C ställverk; I utbruten ur Gävle C stn, under Gävle C ställverk; T godstrafikalt namn Gävle; GS
  Stigslund   3,000   1890t hp, †
  Avaström   2,000   1884 lp, † ~1910
  Sätra grusgrop   1,500    grp, BI; även hp kort tid på 1890-talet
  port   1,300   1923 under GDJ (Bergslagsbanan)
Gc (Gävle C) v 0,000 4 1877-11-15 stn; ej godstrafik; hamnspår; ansl GDJ, GOJ, OKB; PS

 
Gävle–Ockelbo järnväg (GOJ)
Läs mer om GOJ HÄR!

En bana Gävle–Ockelbo bromsades inledningsvis av Gävle–Dala järnväg som såg en konkurrent, och därmed av Gävle stad, men attityden svängde tydligen eftersom Gävle både kommunalt och enskilt bidrog starkt till startkapitalet vid sidan av bruksägare, landsting, kommuner, Uppsala–Gävle järnväg och ett ovanligt stort antal småägare.
UGJ:s intresse betingades inte minst av den genväg mellan Stockholm och Norrland som skapades, medan det lokala trafikunderlaget däremot var svagt. Till stor del tack vare ett gynnsamt avtal med UGJ var lönsamheten god, och vinsterna fortsatte tills Ostkustbanan stod färdig.
När sedan OKB förstatligades visade SJ inget intresse för GOJ, men bland annat en stark regional mobilisering fick regeringen att inta en annan ståndpunkt

Koncession
1882-11-17

Längd
38 km

Förvaltningsort
Till 1933 Gävle (UGJ), sedan Bollnäs (SJ)

Trafikförändringa
r 1884-10-15 *allmän trafik

Samband
Ingick 1927–1933 tillsammans med OKB och UGJ i Trafikförbundet Uppsala–Norrland

Trafik
Ombesörjdes till 1933-08-01 av UGJ (tågen utgick då från Gävle S), därefter av SJ

Omläggning
Större kurvrätningar 1949 och 1974

Förstatligad
1933-08-01 arrenderad av SJ, till SJ efter ansökan 1938-07-01

Elektrifiering
1942-06-10

Fjärrblockering

1967-05-28 (Gävle)–(Ockelbo); Gävle
1972-02-17 Ockelbo stn; Gävle

ATC
1983-01-24 Gävle C

Anmärkning
 SJ sade upp trafikeringsavtalet 1936-01-01 och GOJ var en tid nedläggningshotad, men banan uppvärderades 1946 som tvärlänk i Norrlandstrafiken, alltmer från 1968

Litteratur

Erik Sundström, ”Ockelbobanan – en pigg 101-åring”, Spår 1986
Kjell Hertzman, ”Gävle–Ockelbo järnväg”, Strömsbro runt 1/2001
För tiden från 1990 se Norra stambanan (även för trafikplatser)
 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2018-01-01 Rolf Sten