HOME
INDEX

178     Vintjärn - Åg/Hinsen

FÖREGÅENDE
LISTA
(Vintjärn) - Åg/Hinsen
NÄSTA

 
Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km       Höjd Från Notering(Vintjärn) 0,000 323 1887 stn, † 1956-10-01
Åg 10,000 1883 lp, † 1948
Brattberget 15,000 1883 lp † 1946
  Svartbäcken 21,000 1883 lp † 1940 vid sjön Hinsen.
             
             

Observera att järnvägen aldrig hade någon allmän trafik och därför aldrig hade någon officiell signatur. Därför förekommer det minst två olika inofficiella signaturer, ÅJ eller ÅWJ.

Åg, ”ÅJ.” Industri- och timmerbana, öppnad 1883.
Mer information finns på: www.historiskt.nu/smalsp/awj/awj.htm

Spårvidd 891 mm

Längd 21 km.

Banan utgick från Vintjärn på Dala–Ockelbo–Norrsundets järnväg och passerade Ågs masugn och Brattberget lp på väg till Svartbäcken lp vid sjön Hinsen.

Järnvägen ägdes av Stora Kopparberg och utgjorde första länken i en kombinerad sjö- och landtransportled: från Vintjärns gruvor och Ågs masugn per järnväg till Hinsen, båt över Hinsen till Korså bruk på näset mellan Hinsen och Hyen (där tackjärnet från Åg bearbetades och smiddes), där en samtidigt öppnad hästbana (samma spårvidd och 3 km lång) tog vid, sedan båt över Hyen till Källviken, från 1896 Korsån stn på Gävle–Dala järnväg (21 km väster om Storvik). I övrigt ångdrift.
Viss irreguljär persontrafik förekom på Ågs järnväg, som f.ö. också trafikerade 6 km av DONJ upp till Rysjön så länge träkol användes i Ågs masugn. Denna nedlades 1927, och banan brukades sedan för timmertransporter.

Den revs upp allteftersom trafiken upphörde (eller kanske tvärtom), Hinsen–Brattberget (~6 km) 1940, Brattberget–Ag (~5 km) 1946 och Åg–Vintjärn (~10 km) 1947–48.
/Rolf Sten, Från inlandet till kusten, 1988.

 

 

 

 

 

 

 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05  Benny Nilsson / Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-10-06 Rolf Sten