HOME
INDEX

148     Hudiksvall - Ljusdal

FÖREGÅENDE
LISTA
(Hudiksvall) - (Ljusdal)
NÄSTA

Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringDjupe Industrispår
Hkl (Hudiksvall) h 441,600 3  1860-07-16 stn Hudiksvalls Järnväg. 1887-11-01 stn i nytt läge. † G 2007-06-17. Ansl Ostkustbanan
Hea (Hedsta) v 438,800 51 1870 ca hp 1917, †1969-06-01
Fsa (Forsa) v 430,300 38 1906-01-01 †G 1974-09-01, I hp 1974-11-11, † 1985-01-14
(Forssa) 430,300 38 1888-06-01 stn
Fså (Forsa Ångsåg) 426,500 1906-01-01 hp ~1910, † 1923;
(Forssa Ångsåg) 1872-11-20 hlp 1888
Hln Hillen v 426,100 39 1954 hpr 1954, † 1969-06-01
Nv (Näsviken) h 425,400 45 1872-11-20 stn i nytt läge 1888-06-01, I hlp 1979-06-12, lp 1985-01-14,GU 1986-11-01, † 1989-10-01
  Näsviken 2 tunnel      1888-06-01 175 m
  Näsviken 1 tunnel      1888-06-01 147 m
  Dellen   420,000  1932 hp, † 1934-05-15
Sdu Sandudden v 415,200 52 1918-10-01 hp 1918-10-01, † 1985-01-14
Fos Fredriksfors h 410,900 72 1888-06-01 stn, hlp 1967-05-28, T hp 1978-06-01, hp 1979, † 1985-01-14
Do Delsbo v 407,100 74 1887-10-01 stn, lp 1985-01-14, † 1989-10-01
Lba Långbacka 401,100 99 1908-01-01 stn, T hlp 1954, I hlp 1960, T hp 1967-05-28, I hp 1969-12-16, lp 1985-01-14, † 1989-10-01
  Långbo   401,100 99 1906-01-01 mtmp
  Lången   401,100 99 1887 mtmp
Käbo Källbergsbo   397,400   1944 hp, † 1945
Gry Gryttjesbo h 390,900 143 1929 hp, † 1967-01-01
Hbo Hybo h 386,400 128 1887-10-01 stn, I hlp 1977-10-03, T hp 1982-09-01, † 1985-01-14; hamnspår
Bas (Banskillnaden)   376,600 128 1996-10-04 avx, I infogad i Ljusdal stn 1996-11-10; ansl spår från Hudiksvall–Ljusdal bildar dubbelspår
  Ljusdals omformarstation   381,900 131 1935 ssp , BI
Ls (Ljusdal) h 380,259 131 1880-09-15 stn; ansl norra stambanan Storvik - Ånge; FS

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information

Statsbanan Ljusdal–Hudiksvall

Hudiksvalls järnväg (för tidigare data se denna) uppgick 1887-11-01 i statsbanan Ljusdal–Hudiksvall

Liksom i fallet med banorna till Sundsvall och Söderhamn ville staten överta och bredda Hudiksvalls järnväg och sätta den förbindelse med stambanan för att stimulera främst trävarutrafiken på denna och tillgodogöra sig vinsterna på nedfraktningen till kusten. Hänsynen till Hudiksvalls Trävaru AB:s anläggningar påverkade linjedragningen starkt.
Övertagandet av Hudiksvalls järnväg fördröjdes emellertid något av oklarhet om en konkurrerande flottled. Rundvirke var länge det största godsslaget, men mycket sågat virke fraktades också från Hybo, och trämassefabriken i Forsa hade betydande in- och utfrakter. ”Dellenbanans” betydelse för persontrafiken minskade dock avsevärt vid Ostkustbanans tillkomst.

Mer om Statsbanan Ljusdal - Hudiksvall finns att läsa här! (öppnas i nytt fönster)

Längd 62 km

Trafikförändringar
1887-01-01 *Ljusdal–Delsbo, 27 km, allmän trafik
1888-06-01 *Delsbo–Hudiksvall, 35 km, allmän trafik
1985-01-14 † persontrafik
1986-11-01 † Delsbo–Hudiksvall, 34 km, godstrafik de facto
1989-10-01 † Ljusdal–Delsbo, 27 km, godstrafik formellt

Elektrifiering 1959-05-31

Dubbelspår 1996-11-10 Ljusdal–Banskillnaden, 4 km, beläget inom Ljusdal stn, upprustning och anslutning till att bilda ett långt mötesspår på den parallella Norra stambanan.

Fjärrblockering
1977-04-04 Ljusdal stn; Ånge
1977-06-30 Hudiksvall stn; Gävle

ATC
1982-10-25 Hudiksvall stn
1983-12-19 Ljusdal stn

Nollpunkt Kilometerräkning från Stockholm via Ljusdal

Anmärkning
a) Vid elektrifieringen användes materiel, bl.a. stolpar, från Mellersta Östergötlands järnvägar som avelektrifierats 1956.
b) SJ begärde redan 1969 tillstånd till partiell nedläggning. Framställningen bifölls inte och nedläggning kunde ske först i länstrafikens regi.
c) Banan var 1988-07-01–2002-03-31 länsjärnväg för godstrafik
d) Museitågstrafik (Dellenbanans vänner) förekom 1985, 1986, 1988 och 2002. Även turisttrafik med cykeldressin

Litteratur
Dellenbanan – världens nordligaste järnväg, 1988.
Tvärbanan Ljusdal–Hudiksvall. Fotodokumentation, 1988.
Gunvor Gustafson, Dellenbanan, 1998.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05 / Benny Nilsson  / Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2017-02-06 Rolf Sten