HOME
INDEX

146     Hudiksvall - Bergsjö

FÖREGÅENDE
LISTA
(Hudiksvall) - Vattrångsby - Bergsjö
inklusive (Vattrångsby) - (Harmånger)
NÄSTA

Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från Notering(Hudiksvall SJ) 0,100 2

stn, † 1927-11-01; ansl statsbanan Ljusdal– Hudiksvall;

Hudiksvall Ö 1,100 6 1896-12-13 stn, † 1927-11-01; hamnspår, grusgrop detaljläge obekant
Hudiksvall  
Östanbräck 4,000 21 1896-12-13 hp ~1910, † 1927-11-01
R Rogsta 8,000 31 1896-12-13 stn, † 1927-11-01
V Via 13,800 18 1896-12-13 stn, † 1927-11-01
Steg 17,000 32 1896-12-13 hp ~1910, † 1927-11-01
           
Håg Harmånger h 0,000 17 1927-11-01 se Ostkustbanan
St/Steg Stering 2,000 18 1927-11-01 hp, † 1962-01-01
  Strömma   4,200 18 1927-11-01, hp  † 1962-01-01, Strömma avx ~1927, BI 1928
  Harsjöviken   4,700   1938 sto, † 1941
Vb/Vby Vattrångsby v 5,500 29 1927-11-01 stn, hlp 1930, hp ~1960, † 1962-01-01;
Hr           Harmånger   5,500(26,000) 29 1896-12-13 stn
  Svedjevägen   6,100  1938 sto, † 1941
Hå, Hk/Hck Hånick h 10,500
(31,000)
54 1896-12-13 stn, hlp 1929, hp ~1960, † 1962-01-01
  Fäboviken   12,300   1938 sto, † 1941
Hn, Hö/Hen Högen v 14.700
(35,000)
56 1896-12-13 stn, hlp 1930, † 1962-01
  Trösten   16,100  1938 sto, † 1941
  Kyrksjön   18,200  1938 sto, † 1941
B, Bs/Bsj Bergsjö vh 19,500
(40,00)
53 1896-12-13 stn, † 1962-01-01

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009  
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
   
Övrig information
Norra Hälsinglands järnväg (NHJ)

NHJ byggdes med kapital främst från Hudiksvalls stad och Bergsjö kommun.
Snart nog blev Ostkustbanan aktuell även om dess färdigställande dröjde. Sträckningsalternativet via Hassela skulle ha inkorporerat i princip hela NHJ.
Järnvägens ursprungliga betydelse som virkesled avklingade efter 1927.
Den lilla godstrafik som fanns kvar mot slutet bestod bland annat av Bergsjöjordgubbar.
Vid OKB-övertagandet fattades ett principbeslut om breddning av återstående del, bekräftat av riksdagen 1945 men upphävt genom nytt beslut 1960.

Mer information om NHJ finner du här!

Koncession
1892-12-22 600 mm, 1895-08-16 utförd spårvidd.

Längd 40 km

Spårvidd 891 mm

Förvaltningsort Hudiksvall till 1927, sedan Gävle

Trafikförändringar
1896-12-12 *allmän trafik
1927-11-01 *Harmånger–Harmånger OKB, 4 km, allmän trafik, och † Hudiksvall–Harmånger, 24 km, all trafik.
1962-01-01 †Harmånger–Bergsjö, 20 km, all trafik.

Samband Banan övertogs 1927-09-01 av OKB.

Trafik Rälsbusstrafik 1938–1942, SJ:s första på smalspår.

Omläggning
OKB byggde ny bana Hudiksvall–Harmånger i ungefär samma sträckning som NHJ, vilket resulterade i övertagande och anläggning av den nya smalspårslinjen Harm­ånger (omdöpt till Vattrångsby)–Harmånger OKB.

Förstatligad 1933-08-01

Upprivning Harmånger–Bergsjö obekant, Hudiksvall–Harmånger 1928.

Anmärkning

a) Materielsignatur NHJ även inom OKB.
b) Mellan SJ- och NHJ-stationerna i Hudiksvall var linjen delvis utförd som gatuspår med klämtverk på loken.
c) Persontrafiken Harmånger–Bergsjö överlevde två nedläggningspetitioner, 1932 av OKB och 1941 av SJ.


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2017-02-07 Rolf Sten