HOME
INDEX

145     Voxna - Lobonäs

FÖREGÅENDE
LISTA
(Voxna) - Lobonäs
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringWa (Voxna) 0,000 195 1899-11-04 stn, 1960 hlp, T hp 1970-09-01, I hp 1970, † 1971-09-01; ansl DHdJ
  vattentag   0,2     vt, BI
Finnstuga 2,4 1909-03-01 Finnstuga hp, †
Vb Voxna bruk 5,900 203 1908-11-13stn, † 1932-12-01; fd Voxnabruk
Wb Woxna bruk 5,900 203    
  vattentag   6,100     vt, BI
Kn Kilen 8,800 195 1908-11-13hlp, † 1932-12-01
Na Njupa 11,800 198   11,8 Njupa (Na) 198 hlp 1908-11-13, † 1932-12-01
  Räka         
 

vattentag

  16,400     vt, BI
Lt Lövriset 20,500 219 1908-11-13  hlp, † 1932-12-01
Löfriset  
Ga Grycksmyra 23,300 221 1908-11-13hlp, † 1932-12-01
Mattsmyra  
Lbs Lobonäs 28,860 218 1908-11-13stn, † 1932-12-01


 
Voxna–Lobonäs järnväg (VLJ)
Mer om VLJ finner du här. (öppnas i nytt fönster!

Banan gick i hela sin sträckning på ägarens mark och betjänade främst dennes järn- och skogsbruk. Den annonserade trafiken var obetydlig. Godset utgjordes till stor del av träkol och av tjärstubbar till bolagets träoljefabrik i Voxna

Koncession 1907-09-06

Längd 29 km

Spårvidd 802 mm

Ägare Ljusne-Woxna AB

Förvaltningsort
Bollnäs (Dala–Hälsinglands järnväg) till 1927, sedan Voxnabruk

Trafikförändringar
Senhösten 1907 *Voxna–Kilen, 9 km, provisorisk godstrafik
1908-11-13 *allmän trafik
1932-12-01 †allmän trafik

Upprivning 1933–34

Anmärkning
 Järnvägspersonalen, som alltmer samanvändes av ägaren, övervägde år 1924 att gå över från järnvägsmannaförbundet till skogsfacket

Litteratur
Göran Engström, Voxna–Lobonäs Järnväg 1908–1932, 1996
 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05 Benny Nilsson   /Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2017-11-18 Rolf Sten