HOME
INDEX

127     Orsa - Mora

FÖREGÅENDE
LISTA
(Orsa) - (Mora Noret) - Mora
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringOa/Ors (Orsa) h 234,393 167 1892-08-01 stn, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01; från 1993 säsonghp; ansl DHdJ; PS
Hle Holen v 231,300 169 1892-09-01 hp, † 1974-06-16
Lhed Lisselhed h 229,600 177 1930t hpr, † 1967-05-28
Vtn Vattnäs v 226,359 174 1892-09-01 hp, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, †P 1992-11-01, †2006-08-21; från 1993 säsonghp; PH
Mrl Mora lasarett v 222,481 174 1920t hp, † P 1991-06-10, *1991-11-15, † P 1992-11-01; från 1993 säsonghp
Mno (Mora-Noret) 171 1891-08-02 stn, I infogad i Mora stn 1962-09-06, † P 1966-05-22; T infogad i Mora stn, fd triangelspår
  Skiljeväxel     167 1921-09-01 Mora klaffbro och  Mora skiljeväxel infogad, I infogad i Mora stn skiljeväxel 1962-09-06
  Österdalälven     167 1886-09-21 svängbro och klaffbro, klaffbro 180 m 1921-09-01; I del av Mora klaffbro och skiljeväxel 1921-09-01, låst 1978; <1978 Mora klaffbro
Mra Mora h 220,667 167 1891-11-01 stn; hamnspår; FS


 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   / Benny Nilsson /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad: Rolf Sten 2015-05-30