HOME
INDEX

125     Sveg - Orsa

FÖREGÅENDE
LISTA
(Sveg) - Orsa
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringS/Sg (Sveg) v 357,397 358 1909-02-09 stn, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01, *P 1993-06-05, † P 1995-06-11; ansl statsbanan Sveg–Hede; FS
            356,6 Ljusnan 355 kb 132 m + sipl, I infogad i Sveg stn 1966-05-22
Bdl Bäckedal   355,455 360 1908-11-30 stn, †1909-02-09; provisorisk slutstation

Stoppställe

355,460 355   stoppställe vid km 355,460
Bdl Bäckedal 354,900 355 b1950t hpr, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01; från 1993 säsonghp; PH
Byhd Byheden v 352,775 369 1941 hpr, † 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01; från 1993 säsonghp; PH
Bodarsjöns grp 347,400 372 1908 grp, BI s1950t; fd Lillåns grusgrop
Bo/Bdö Bodarsjön v 344,703 369 1908-11-30 lp, hlp 1909-01-01, I stn 1957, T hp 1964-01-01, I hlp 1964, † P 1991-06-10,
*P 1991-11-15, † P 1992-11-01; från 1993 säsonghp
Hövl Hundsjövallen v 339,300 434 1941 hpr, † 1966-05-22
Hövl Hundsjövallen   338,900 437 1994-06-12 ssp, BI 2003-06-23
Kp/Ktn Kropptjärn v 335,045 439 1908-11-30 lp, hlp 1909-01-01, T hp 1964-01-01, †P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01; från 1993 säsonghp
F/Feö Fågelsjö h 323,195 408 1908-11-30 stn, *P 1909-01-01, T hlp 1954-08-01, I hlp 1971, T hp 1971-05-23, I hps ~1971, I stn 1988-06-21, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01; från 1993 säsonghp; PS
Sn/Stn Sidertjärn h 315,700 458 1913-10-01 ssp, hlp 1915-11-20, T hp 1964-01-01, † 965-05-30, †P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01, *P 1995-06-17; säsonghp
            313,4 Bränna gård 456 sto ~1959, †1967-05-28
Tdö/Tdä Tandsjöborg h 310,389 452 1921-01-01 stn, *P 1909-01-01, T hlp 1957, I hlp 1959, T hp 1960t, I hp 1974, I hps 1979-06-25, †P 1991-06-10, *P 1991-11-15, †P 1992-11-01, I hp 1994-10-10; från 1993 säsonghp; PH
Tdö Tandsjö 310,389 452 1908-11-30 stn , *P 1909-01-01
La/Lhr Lillhamra v 303,744 426 1908-11-30 stn, *P 1909-01-01, hlp m1950t, I stn 1959,I hlp 1966, T hp 1972-09-01, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01, I hp 2003-04-04; från 1993 säsonghp; PH
W, Vn/Vsö, VöVön Vassjön 295,058 459 1908-11-30 lp , hlp 1909-01-01, T hp 1967-01-01,† 1967-05-28, hp 1980-06-06, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01; från 1993 säsonghp; PH
Knoppens vt 289,5 411   vt, vatten i ränna från högre belägen tjärn
Älo Älvho v 286,862 395 1911-10-01 stn, *P 1909-01-01, T hlp 1954, I hlp 1968,T hp 1972-09-01, I stn 1988-06-23, † P 1991-06-10,*P 1991-11-15, †P 1992-11-01; från 1993 säsonghp; PS
O Oreho 286,862 395 1908-11-30 stn, *P 1909-01-01
Gk/Gtb Gråtbäck v 273,700 523   hlp 1908-11-30, † 1966-05-22; även mtmp
Bid Björnidet   270,300 524 2002-06-20 hp  (säsong); PH
E/Emd Emådalen v 262,658  427 1908-11-30 stn, *P 1909-01-01, hlp 1932, I stn 1956, I hlp 1962, T hp, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01, I hp 2006-10-24, från 1993 säsonghp
St/Stp,Sstp  Storstupet v 251.500 282 1911-10-01 hp, † 1922, mtmp, BI 1973
  Emån   250,600     vid Storstupet bro 80 m (praxis med utsiktsstopp på bron under turist-
säsong)
Th/Thd Tallhed h 245,700 214 1908-11-30 stn, *P 1909-01-01, hlp 1929-12-01, † P 1991-06-10, *P 1991-11-15, †P 1992-11-01, † 2000-06-13; från 1993 säsonghp; PL
Hö/Hnö Hansjö h 238,200  187  1908-11-30 lp, hlp 1909-01-01, T hp 1960-03-01, † 1960-05-29
Orsp Orsa plattfabrik 236,220  186  ~1960 lp, † 1978-11-01, BI 2006-06-29
Oa/Ors Orsa h 234,393  167  1892-08-01 stn, †P 1991-06-10, *P 1991-11-15, † P 1992-11-01; från 1993 säsonghp; ansl DHdJ; PS
 
Orsa–Härjeådalens järnväg (OHJ)

Den överlägset största aktieägaren var Orsa kommun (1 250 000 kr, vilket torde vara rekord för landskommuners järnvägssatsningar) vars stora besparingsskog genomdrogs av järnvägen. Genom den kunde framför allt kolveden få värde. För Härjedalens del gällde det mer allmänt att få anslutning till rikets järnvägsnät. Gävle stads stora aktiepost förklaras med dess intressen i Gävle–Dala järnväg som räknade med nya frakter.
När fördyringar stoppade bygget trädde staten in med extra lån – förutom militären agerade den politiska vänstern för byggets fullföljande men ställde krav på en höjd ban- och linjestandard. Även staten hade skog vid banan vars värde skulle öka, och perspektivet att OHJ kunde bli en länk i Inlandsbanan fanns redan.
Trakten var (och är) synnerligen glesbefolkad, och frakt av skogsprodukter var den enda väsentliga inkomstkällan.
Ekonomin förblev svag efter färdigställandet och rullande materielen (utom ett lok och en personvagn) hyrdes så statsövertagandet var ofrånkomligt, men det uppsköts tills kontakt kunde etableras med andra statsbanor

Koncession
1895-10-11 förföll
1900-09-12 förverkligad

Längd
123 km

Förvaltningsort
Orsa

Trafikförändringar
1904-01 * Orsa–Oreho, 52 km, provisorisk godstrafik (TT)
1905-12 * Oreho–km 54, 2 km, provisorisk godstrafik
1907-01 * km 54–Tandsjö, 32 km, provisorisk godstrafik
1907-12 * Tandsjö–Fågelsjö, 13 km, provisorisk godstrafik
1908-09-24 * Fågelsjö–Sveg, 34 km, provisorisk godstrafik
1908-11-30 * Orsa–Bäckedal, 121 km, allmän godstrafik
1909-01-01 * samma sträcka, allmän persontrafik de facto
1909-02-09 *Bäckedal–Sveg, 2 km (övergången av Ljusnan), allmän trafik

Förstatligad
1919-01-01 för att ingå i Inlandsbanan

Nollpunkt
Orsa

Anmärkning
Järnvägsbygget drog ut på tiden på grund av ekonomiska problem och låg nere under 18 månader. Bl.a. var delar av rullande materielen uthyrd till Enköping–Heby–Runhällens järnvägsbyggnad 1904–05. Provisoriska godstrafiken från 1904 gällde först bara träkolssäsongerna och var inställd vintern 1904–05

Litteratur
Sven Gerndt & Bengt Hammar, ”Så var det vid våran bana!”, Tåg 7/1993
Gunnar Sandin, ”Orsa–Härjeådalen – järnväg med startsvårigheter”, Spår 2006
Janne Bäckman, När tåget kom till byn, 2007
 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad: Rolf Sten 2015-05-30