HOME
INDEX

104     Vallvik - Gävle

FÖREGÅENDE
LISTA
(Vallvik) - Hamrångefjärden - (Gävle)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringVv (Vallvik) v 179,300 9 1943-06-07 stn, † P 1968-05-12, småbana Vallviks bruk;; GS
Sus (Sörljusne) 179,300 9 1927-11-01 stn, småbana Vallviks bruk;
(Ljusneverken) 179,300 9 1926-11-01 stn, småbana Vallviks bruk;
  Bro   178,300   1926 Maråkerby bro över småbana Hå–Vallvik, BI ~1970
Mb/Måb Maråkerby h 175,300 3 1926-11-01 stn, hlp 1928-05-15, hp 1930t, † 1961-05-28
sun/Säu Sunnäsbruk v 169,200 14 1926-11-01 stn, † G 1966, † 1968-05-12; IS
Silv Sillvik v 166,300 1945-06-11 hp, †~ 1955
Abr Axmarsbruk 162,600 12 - stn, hlp 1930-05-15, T hp 1958, †1959-05-31; fd Axmarbruk
Abr Axmarbruk v 162,600 12 1926-11-01 stn, hlp 1930-05-15, T hp 1958, †1959-05-31; fd Axmarbruk
Ax Axmarby v 157,300 25 1926-11-01 stn, T hlp 1956, † G, † 1968-05-12; IS
Brb/Beb Bergby v 147,200 14 1926-11-01 stn, hlp 1961, † 1965-05-30, BI 1966
  Port   144,5   1924-04-16 port under DONJ, BI 1971
Hf/Hfj Hamrångefjärden h 143,800 4 1926-11-01 stn, † P 1968-05-12, † 1993-04-01; ansl DONJ; ramp 1435>891; IS
Tr/Tdj Trödje v 131,200 18 1926-11-01 stn, † G, † 1966-05-22; IS
Tdj grp Trödje grusgrop 130,200 1926-11-01 grp, I infogad i Trödje stn ~1955; sign Grp/Trö grp, Tdj grp
Oa/Opa Oppalaby v 125,800 14 1938-05-15 stn, †~ 1955
Opa Oppala 125,800 14 1926-11-01 stn
Hly Hilleby v 121,500 25 1949-07-01 † P 1967-05-28, † 1982-09-01; IS
Hbn Hillebyn 121,500 25 1926-11-01 stn 1926-11-01
  arbetsväxel   118,500   1994-09-23 (Gä) avx, I infogad i Gävle C stn; övergångsväxlar Sundsvalls/ Ockelbolinjerna
Smo (Strömsbro)   117,600   2000-06-13 ts; I utbruten ur Gävle C stn; tillhör Gävle C ställverk; IS
Sä/Säa Sätra v 116,500 8 1926-11-01 blp, BI 1959
Gägbg Gävle Gbg 116,300 4 1960-05-29 Gävle godsbangård, stn (rbg), *G 1961-10-30, bgd 1962-09-01, stn 2000- 06-13; sign Gä gbg, Gäb; rbg/gbg räknad till Gävle C; triangelspår; ny gbg vid grenlinje; under Gävle C ställverk; I utbruten ur Gävle C stn, under Gävle C ställverk; T godstrafikalt namn Gävle; GS
      115,200   1923 port under GDJ
(Gävle C) h 114,300 4 1877-11-15 stn; ej godstrafik; hamnspår; ansl Bergslagsbanan, Gävle - Dala Järnväg, Norra stambanan, gävle - ockelbo Järnväg; PS

Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
  Övrig information
 

Båda stavningarna Axmarsbruk och Axmarbruk förekommer utan system.

 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2015-01-02 Rolf Sten