HOME
INDEX

102     Söderhamn - Vallvik

FÖREGÅENDE
LISTA
(Söderhamn) - Sandarne - Vallvik
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från

Notering
Shm (Söderhamn C) 197,800 *2 1926-12-17 † G 1994-09-26, † 1966-05-22, ersatt av "nya" Söderhamn V. † 1997-05-19.
Shm (Söderhamn)  2 1886-05-17 stn, ansl statsbanan Kilafors–Söderhamn; hamnspår
Stu Stugsund h 195,100 2 1886-05-17 stn, hlp ~1933, lp 1960-05-29; hamnspår; ansl statsbanan Kilafors–Söderhamn
  Söderhamn   194,700   2000 infrastrukturellt namn på Stugsund l ; GL
Gik Grundvik h 194,100 10 1935 hp, † 1951
Lr/Lår Långrör v 190,000 9 1920t hp, † 1951
Sne Sandarne v 189,900 4 1923-12-01 stn 1923-12-02, † P 1968-05-12, I lp 1997-05-19; ansl MaSJ; GL
  Port   189,500   1923 port under MaSJ
Öo Östanbo h 189,300 3 1920t hp, † 1951
Sld/Skg Skallgårdssund h 186,200 23 1920t hp, † 1952
Lsb Ljusne bruk 183,100   2003-06-15 lp; I samlad benämning på Ljusne S och N ssp, T godstrafikalt namn Ljusne; GL
Lse Ljusne N 183,000 17 1975-06-02 I lp (uppdelad på Ljusne N & Ljusne S ssp), ssp 1975-11-07; I infogad i Ljusne bruk ssp 2003-06-15
Lse Ljusne   183,000 17 1923-12-02 stn, † P 1968-05-12
  Ljusne S   182,800   1975-11-07 ssp, I infogad i Ljusne bruk ssp 2003-06-15
Ls/Ljn Ljusnan v 181,600 17 1926-11-01 hp, †1 951
  Ljusne älv         bro 120 m, BI 1988-09-04; gamla linjen
Lsek Ljusne kraftverk 13 1945 ssp, BI 1952; gamla linjen
Ks/Ksj Källsjön v 180,700 16 1926-11-01 hp 1926, † 1951; gamla linjen
Vv Vallvik v 179,300 9 1943-06-07 stn, † P 1968-05-12; GS
Sus Sörljusne 179,300 9 1927-11-01 stn
Ljusneverken 179,300 9 1926-11-01 stn, småbana Vallviks bruk;
 
Nya linjen Söderhamn V - Vallvik
Shv Söderhamn V * 192,800 1997-05-19 stn; ansl statsbanan Kilafors–Söderhamn; annonseras som Söderhamn; ”stationshus” undertill; PS
  Hällåsen N 189,700 1997-05-19 tunnel 836 m
  Hällåsen S 189,700 1997-05-19 tunnel 961 m
  Ålsjö 188,900 1997 bro 289 m
Gui Gussi 184,200 1997-05-19 ts; IS
Lse Ljusne 181,600 2001-08-20 hp; PH
Åä Åänge 181,300 1995-06-03 fp; IL
Vv Vallvik (se ovan)   179,300  -

Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
   
Övrig information
*Nybyggd station, ej att förväxla med gamla Söderhamn V.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad Rolf Sten 2015-01-02