HOME
INDEX

098     Harmånger - Hudiksvall

FÖREGÅENDE
LISTA
Harmånger - Hudiksvall
NÄSTA



Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hållställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida *Km Höjd Från Notering







Hg/Håg Harmånger 283,506 17 1927-11-01 stn, † P 1968-05-12, † 1984-04-01; ansl NHJ; ramp 1435>891; IS
* Edsäter 17
Srn Stentjärn 276,905 1942-11-01 sto, hpr, † 1943-06-07
Sten Stegskogen   274   ? Stn
Stg/Seg Steg v 274,100 36 1927-11-01 hp, † 1961-05-28; jfr NHJ
Va/Via Via v 270,897 24 1927-11-01 stn, † G, I hps 1965, † 1966-05-22, BI ~1968, ssp 1975- 04-22, ts 1977-04-13; jfr NHJ; IS
** Välstaby 24
Ra Rogsta v 266,700 32 1927-11-01 stn, hlp 1930, † 1960; jfr NHJ
*** Garluö 32
Åe Åkre h 265,700 36 1927-11-01 hp, † 1968-05-12
Ht Hälsingtuna 262,800 25 1927-11-01 hp, † 1932
Galgberget tunnel 261,100 1956 49 m; överdäckad skärning
  Hudiksvall tunnel   259,900   1927 71 m; under Stadshotellet
Hkl Hudiksvall h 259,519 3 1860-07-16 stn, † G 2007-06-17; ansl statsbanan Ljusdal–Hudiksvall; hamnspår; PS

 

Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Övrig information
* Kilometertalet räknat från Uppsala.
*) Föreslaget namn på Harmånger
**) Föreslaget namn på Via
***) Föreslaget namn på Rogsta

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson  / Kjell Byström
Uppdaterad/kompletterad Rolf Sten 2022-04-25