HOME
LISTA

015     Bredviken - Haparanda

FÖREGÅENDE
  (Bredviken) - (Haparanda)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från Notering(Bredviken)   42,500 * 2010-12-10 avx, anslutning till Karlsborgs bangård och Karlsborgs bruk
Vuonoskogen   2010-12-10 stn, G 2010-12-10
Hp (Haparanda) v 1310,700 ** 11  ~1919

Stn, † P 1992-08-17, *P 2000-06-13, † P 2000-08-20; ansl VR; hamnspår; GS
+1 Haparanda hamn bgd 1918-12-01, PU 1919


* Räknat från Morjärv. ** Räknat från Stockholm C
Källor och referenser
Mer om Haparandabanan finner du HÄR!
 
TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2011-12-03 Rolf Sten
Uppdaterad 2019-05-06 Rolf Sten