HOME
LISTA

016     Karungi - Övertorneå

FÖREGÅENDE
  (Karungi) - Övertorneå
NÄSTA

Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status
Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringKri (Karungi) h 0 28 1915

stn, †G 1989-05-28, †1992-08-17, *P 2000-06-13, †P 2000-08-20; ansl statsbanan Karungi–Övertorneå; triangelspår; IS

Stoppställe vid km 0,5 0,5 31 1940 sto, U –1955; skolelever
  stoppställe   0,8 32 ~1955 sto, U 1968-05-20
Kri Karungi   1,6 29 1914-12-15 stn, †I 1916; detaljer oklara
Stoppställe vid km 1,7 29 1949 sto, U ~1955, *1958, †1968-05-12; skolelever
Löv Lövheden h 3,2 26 1930-06-01

hp, †1970-05-31

  Lövheden   3,9 27 1914 lp, †1920
Stoppställe vid km 4,5 4,5 27 1955 sto, U 1968-05-12
Tol Tornesel h 6,6 26 1928 hp, †1968-05-12
Krpä Korpikylä 9 32 1936 hp, †1984-08-20
Stoppställe vid km 10,0 10 32 1959 sto, U 1970-05-31
Ssr Skogskärr h 11 34 1914-12-15 hlp, I stn ~1918, I hlp ~1920, I stn 1956, I hlp 1959, T hp, I hp ~1965, †1984-08-20
  stoppställe   13,7 46 1958 sto, U 1968-05-12
Poa Potila h 15,3 53 1929 hp, †1973-06-18
  stoppställe   17,1 50 1956

sto, U 1968-05-12

Run Risudden v 18,3 49 1914-12-15 hlp, I stn 1956, T hp 1970-07-01, I hp 1975, †1984-08-20
Nris Norra Risudden 20,2 49 1937 hp, †1968-05-12
  stoppställe   21,4 49 1957 sto, U 1969-06-01
Bka Bäckesta v 23,1 50 1914-12-15 hp, †1984-08-20
Hi Hietaniemi h 25,2 50 1928 hp, †1984-08-20
Kvkä Koivukylä v 26,3 50 1937 hp, †1984-08-20
Hnt Hedenäset v 27,8 49 1914-12-12 hlp, I stn ~1918, I hlp ~1920, I stn 1956, T hp, I hp 1973, †1984-08-20
  Stoppställe   29,5 51 1959 sto, U 1968-05-12
Stoppställe vid km 31,5 31,5 50 1959 Södra Niemis sto, †1969-06-01
Lpo Luppio v 33,0 50 1914-12-15

hlp, T hp 1971-05-23, I hp 1984-01-16, †1984-08-20

Nnis Norra Niemis 34,4 50 1937 hp, †1984-08-20
Akn Alkullen v 39,7 54 1914-12-15 hp, †1984-08-20
Stoppställe vid km 41,3 41,3 50 1958 sto, U 1968-05-12
Stoppställe vid km 41,7 41,7 1962 sto, U 1967-05-30; skolelever
Stoppställe vid km 42,7 42,7 50 1959 sto, U 1976-05-30
Rsk Ruskola v 43,5 50 1928 hp, †1984-08-20
Stoppställe vid km 44,4 44,4 52 1962 sto, U 1976-05-30
  Lantto  övr   44,9 53 ~1945

†I s1940t; status obekant

  Stoppställe   45,4 51 1957 sto, U 1968-05-12
Öt Övertorneå v 46,6 51 1914-12-15 stn, †P 1984-08-20, †1986-06-01

Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
  Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
  Grafisk tidtabell nr 155
  Grafisk tidtabell nr 156
  Grafisk tidtabell nr 157
  Grafisk tidtabell nr 158
  Grafisk tidtabell nr 159
  Grafisk tidtabell nr 160
  Grafisk tidtabell nr 169
Övrig information
  

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-08 Rolf Sten