Dalby
 
Denna trafikplats tillhör bandel nr 636
 
Nr Bandel Spårvidd
632 (Malmö) - Östervärn - Staffanstorp - (Dalby) - Sjöbo - (Tomelilla) 1435
636 Dalby - (Harlösa) - (Bjärsjölagård) 1435


Dalby station, signatur Dby, anlades av Malmö - Tomelilla järnväg och togs i bruk 1892-12-21. 1970-09-27 lades persontrafiken ned och stationen klassades 1984 om till lastplats.
1987-04-01 lades järnvägen ned. Bilden nedan ör tagen ca 1900. Foto: KCAC02169, Järnvägsmuseet.
 

HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04   /  Benny Nilsson
Uppdaterad/kompletterad 2021-04-13 Rolf Sten