Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


YEJ, Ystad - Eslövs Järnväg

Av Rolf Sten

Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den gula pilen. Make your choice and click at the yellow arrow
 
Facts Snabbfakta, YEJ (Facts YEJ) (2002-04-08)
map Karta  YEJ ( map.YEJ) (2002-04-08)

Timetable
Tidtabell YEJ från 1930 (Timetable YEJ) (2002-04-08)

Line gradient
Banprofil (line gradient) (2002-04-08)

Ystad - Eslövs Järnväg, YEJ, engine No. 2
Ovanstående bild är tagen 1916 i samband med 50-års firandet av YEJ. Lok och vagnar är från 1866. Loket är YEJ nummer 2. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926.


Källor: Svenska Järnvägsföreningens Minnesskrift 1876-1926.
Svensk Järnvägsstatistik. Riksarkivet. Järnvägsdata 1999. Skånsk Järnväg.


Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "normalspåriga järnvägar"

 


© Rolf Sten
yej_inneh.html senast uppdaterad 8 april 2002