Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Järnvägssignaturer

Shortening of Swedish railway company names  Synpunkter, tillägg, önskemål, felaktigheter? Tveka inte att kontakta
Innehållsförteckning (Table of content)
(Markera på den gröna pilen. Make your choice and click at the green arrow)
Om dessa sidor (About this site) Om dessa sidor (About this site)
Järnvägssignaturer A-M sorterade efter namn (sorted "name")
Järnvägssignaturer A-M sorterade efter namn (sorted "name")
Järnvägssignaturer N-Ö  sorterade efter namn (sorted "name")
Järnvägssignaturer N-Ö sorterade efter namn (sorted "name")
Under construction Järnvägssignaturer sorterade efter signatur (sorted "shortening")(xxxxxx)
Under construction Järnvägssignaturer sorterade efter spårvidd (sorted "gauge") (xxxxxx) 


 Train back to History main page
  Returtåg till Historiskt huvudsida
© Rolf Sten
sign_main.html senast uppdaterad (last update) 2014-07-22