Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of contentÅter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

 
HKJ, Hästveda - Karpalunds Järnväg

Av Rolf Sten


Snabbfakta (facts about HKJ)
Den 1 augusti 1884 beviljades koncession för en järnväg mellan Hästveda och Karpalund. Den 22 augusti konstituerades Hästveda - Karpalunds Järnvägsaktiebolag (HKJ).
Hästveda-Karpalunds Järnväg, HKJ
    Järnvägen skulle bli 36,76 kilometer lång, spårvidden 1435 mm och kostnaden var beräknad till 779 474 kronor och 14 öre inklusive rullande materiel.
Ingenjören C. Jehander åtog sig att bygga banan för 263 000 kronor. 1886 var banan färdigbyggd och den öppnades för allmän trafik den 16 november.
   Dålig ekonomi gjorde att banan såldes den 7 september till Hästveda - Karpalunds nya Järnvägsaktiebolag.
    I det nya bolagets regi söktes koncession för en 5 kilometer lång järnväg mellan Färlöv och Strö. Banan var i huvudsak avsedd för bettransporter. Den öppnades för trafik den 1 oktober 1899.
    Den 1 juli 1898 uppgick HKJ i
Östra Skånes Järnvägsaktiebolag, ÖSJ.

Return to page top
 Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)
  Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)© Rolf Sten
hkj_snabbfakta.htm senast uppdaterad (updated) 4 januari 1999