Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


GJ, Gärds Härads Järnväg

Av Rolf Sten


Snabbfakta (facts about GJ)
Koncession på en järnväg mellan Karpalund och Degeberga söktes. Koncessionen beviljades den 11 februari 1881 och den 5 mars konstituerades Gärds Härads järnvägsaktiebolag.
    Järnvägen som skulle bli 30,1 kilometer lång beräknades kosta 707 882 kronor och 76 öre inklusive rullande materiel. Spårvidd 1435 mm.
    För banbyggnaden slöts kontrakt den 26 mars med ingenjörsfirman Wessel Gärds-härads järnväg (GJ)& Posse. Banbygget startade omedelbart och den 6 december 1881 kunde banan öppnas för allmän trafik.

Den 15 oktober 1881 sonderades intresset för byggandet av en järnväg mellan Åhus och Everöd. Intresset var stort och koncession söktes. Den beviljades den 18 augusti 1882.
Kostnaden var beräknad till 365 000 kronor utan rullande materiel. Banan skulle bli 15,44 kilometer lång. Spårvidd 1435 mm. Ingenjörsfirman Wessel & Posse byggde banan och den 18 december 1883 öppnades den för allmän trafik.

10 februari 1899 uppgick Gärds Härads järnvägsbolag officiellt i Östra Skånes Järnvägsaktiebolag (ÖSJ)

Return to page top
 
 Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)
  Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)© Rolf Sten
gj_snabbfakta.htm senast uppdaterad (updated) 4 januari 1999