Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan


 STJ, Skara - Timmersdala Järnväg

Av Rolf Sten


Innehållsförteckning (Table of Content)
Gör ditt val och klicka på den röda pilen. Make your choice and click at the red arrow

Snabbfakta (facts about STJ) Snabbfakta (facts about STJ) (2005-01-20) 
STJ Tidtabell från 1930 (Timetable 1930) STJ Tidtabell från 1930 (Timetable 1930) (2001-11-30) 
STJ Karta (Map) Karta (Map) (1999-05-28)
STJ profil (Line gradient) STJ profil (Line gradient) (2005-01-03) 
Översiktskarta Västergötland - Göteborgs Järnvägar (Key map) Översiktskarta Västergötland - Göteborgs Järnvägar (Key map) (1999-05-28)

Railcarat STJ close to lerdala

Linjebild från Skara Timmersdala Järnväg. En av VGJ:s motorvagnar på väg in mot Lerdala station. Foto: Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1926.

 

Nästa sida Next page


 Train back to History and page "standard gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"

Källor: Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift från1926, Malte Ljunggren Sveriges lokstationer, Svensk järnvägsstatistik samt järnvägsdata. Sveriges Järnvägsmuseum. Riksarkivet. Måns Mannerfelt Västergötland - Göteborgs Järnvägar. Yngve Holmgren Västgöta - ånglok.


© Rolf Sten
stj.htm senast uppdaterad 2006-09-17