Retur till innehållsförtecknig. Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

VÅHJ, Växjö - Åseda - Hultsfreds Järnväg
Tidigare i nämnd ordning: Växjö - Klavreströms Järnväg, WKJ, Växjö - Klavreström- Åseda Järnväg, VKÅJ, Växjö - Virserums Järnväg, VVJ.

Av Rolf Sten


VÅHJ, Växjö - Åseda - Hultsfreds Järnväg

Map VÅHJ, Växjö - Åseda - Hultsfreds Järnväg


Kartan är hämtad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift.
Bearbetad, ändrad och färglagd av Rolf Sten

Back to page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 Return to VÅHJ table of content
  Returtåg till "VÅHJ" nnehållsförteckning

© Rolf Sten
vahj_karta.html senast uppdaterad 12 oktober 2003 av Rolf Sten