Om Historiskt Kartor Normalspår Smalspår Rullande Signaturer Stationer Diverse Huvudsida

Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka på bilden ovan

 
KSJ, Karlstad - Skoghalls Järnväg

Av Rolf Sten

Karlstad - Skoghalls Järnväg, KSJ (Facts)
Sedan Uddeholmsbolaget koncentrerat sin trävarurörelse till Skoghall vid Vänern blev det absolut nödvändigt att förbinda Skoghall järnvägsmässigt till bolagets järnvägar norr om Karlstad Östra. Det var ju längs dessa som råvaran fanns.
Beslut om att bygga en smalspårig bana, 891 mm, från Karlstad Östra till Skoghall fattades den 22 april 1913. Sedan tidigare var det en tredje skena inlagd på nordvästra stambanan mellan Karlstad Östra och Karlstad. Detta genom den bibana som gick från Karlstad Östra via Karlstad till Karlstads hamn. Med Statens Järnvägar kom man överens om att få fortsätta med en tredje skena i stambanans spår från Karlstad till Sjötullen där det blivande smalspåret skulle vika av mot Skoghall. Överenskommelsen innebar också att KSJ skulle få trafikera treskensspåret.

 Koncession söktes och den beviljades 2 april 1914.
   Banan byggdes av entreprenören ingenjör A Andersson. 20 september 1915 öppnades banan för godstrafik och den 1 juni 1917 för persontrafik.
Från Karlstad Östra till Skoghall var sträckan 9 kilometer. Rälsen var av stål och vägde 19,85 kilo per meter. Största lutning var 10  ‰ och minsta kurvradie 300 meter. Största tillåtna hastighet var 30 km/t
   Redan från första början sköttes driften och räkenskaperna av NKlJ. 1 januari 1920 utarrenderades KSJ till NKlJ och den 1 oktober samma år överläts hela bolaget till Nordmark - Klarälvens Järnvägar.
   29 maj 1937 erhölls koncession för inläggande av en tredje skena mellan Sjötullen och Skoghall. 1938 var den tredje skenan på plats och därmed kunde normalspåriga vagnar direkttransporteras till och från Skoghall.Kartan är hämtad ur Svenska Järnvägsföreningens 50-års skrift.
Bearbetad och färglagd av Rolf Sten

Till sidans början. To page top


 Train back to History and page "narrow gauge railways"
  Returtåg till Historiskt och sidan "smalspåriga järnvägar"

© Rolf Sten
ksj.html senast uppdaterad 5 september 2003