DONJ Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg

Av Rolf Sten

Snabbfakta (facts about DONJ)
DONJ var samlingsnamnet på flera, under olika tider, byggda bandelar. Namnet DONJ började användas 1897 i och med att hela sträckan mellan Linghed och Norrsundet öppnades för allmän trafik 1 november.
(DONJ was the common name for a number of railways that was constructed during the period 1876 to 1895)
Gör ditt val och klicka på den blå pilen. (Make your choice and click at the red arrow)

Linghed-Wintjern railway(LWJ) 1888-1899 Linghed-Wintjern Järnväg (LWJ) 1888-1899
Wintjern-Lilla Björnmossen railway(WBJ) 1876-1899 Wintjern-Lilla Björnmossen Järnväg (WBJ) 1876-1899
Lilla Björnmossen-Tallås railway (BTJ) 1880-1899 Lilla Björnmossen-Tallås Järnväg (BTJ) 1880-1899
Tallås-Jädraås railway (TJJ) 1881-1899 Tallås-Jädraås Järnväg (TJJ) 1881-1899
Jädraås-Ockelbo railway (JOJ) 1890-1899 Jädraås-Ockelbo Järnväg (JOJ) 1890-1899
Ockelbo-Norrsundet railway (ONJ) 1897- Ockelbo-Norrsundet Järnväg (ONJ) 1897-
Dala-Ockelbo Järnväg (DOJ) 1899 -
Dala-Ockelbo- Norrsundets Järnväg (DONJ) 1897 - 1970

Returtåg till innehållsförteckning, to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning (train back to table of content)

 

 

 
© Rolf Sten
donj_snabbfakta.htm senast uppdaterad (last update) 17 juli 1999 av Rolf Sten