Järnvägsföreningen Sällskapet Ostkustbanans vänner OKBv
Den här sidan är inte längre en officiell sida för Sällskapet Ostkustbanans Vänner, OKBv. Aktuell information om OKBv finns under adressen www.okbv.se

Den här hemsidan, OKBv gamla hemsida, är sparad och publicerad av nostalgiska skäl och kanske det finns en hel del historiskt material som kan vara intressant.
Rolf Sten

OKB E6 provkördes i Svartvik 26 augusti 2009

OKB E6 provkördes i Svartvik 26 augusti 2009 med gott resultat. Det var det här loket som drog ostkustbanans invigningståg på delsträckan Gävle - Söderhamn 1 november 1926.
När OKB förstatligades 1933 återkom loket till SJ där det fick tillbaka sitt gamla nummer E 1330. När ångloksdriften upphörde vid SJ på 1960-talet placerades loket i den så kallade beredskapsreserven. Det plastades in och ställdes i "torrluft" i något av de lokhus som fanns utplacerade i Sverige. När ångloksreserven slopades i slutet av 1980-talet begärde OKBv att få överta just detta lok. Alternativet var skrotning.
Foto: B Svalstedt.

Här på sidan "ett" hittar Du: (Here on the main page you will find:)
Gör ditt val och klicka på gula pilen. (Make your choice and click at the yellow arrow)
 Om Skenbladet  Om Sällskapet Ostkustbanans vänner (About OKBv) (2008-12-08) 
 Så här hittar Du i Skenbladet Internet Så här hittar" navigerar" Du bland sidorna (how to navigate)
 på gång inom OKBv. Inside OKBv På gång inom OKBv (Inside OKBv) (2009-09-25)


 


Backa till sidans början. Back to page top


Rolf Sten
Färglinje

Senaste uppdatering av OKBv är gjord 2014-03-06

Länk till OKBv rullande Materiel
Till andra sidor med järnvägsanknytning
Länk till Historiskt om Svenska järnvägar
Skenbladet 1 2009
Gamla nummer av Skenbladet finns som PDF-filer här!