Ostkustbanan blir allt kortare
 Den miljardsatsning som görs på Ostkustbanan resulterar i att den blir kortare och kortare.
Det som pågår för närvarande är projekt Hälsingekusten


   Nedanstående karta är hämtad ur Banverkets tidning Rallaren


        Projekt Hälsingekusten kommer allt närmare sin fullbordan. Projektet är ett samarbete mellan Banverket och Vägverket och omfattar nybyggnad av tre mil järnväg mellan Söderhamn och Enånger. Europaväg 4 kommer också att byggas om på motsvarande sträcka.
För järnvägens del byggs bland annat två tunnlar. Enångerstunneln på 475 meter. Den var klar sensommaren 1997. Den andra tunneln, Norrala tunneln, 3850 meter lång stod klar senhösten 1997.
Spårläggning har påbörjats norrifrån. Spåret byggs för att klara en hastighet på 350 km/t.
I november 1999 kommer både den nya järnvägen och europavägen att invigas. Skenbladet Internet får anledning att återkomma.

Sommaren 1997. Foto:Rolf StenDen här bilden är tagen sommaren 1997 vid En- ångerstunnelns norra mynning i riktning söderut. Viadukten är den nuvarande europaväg 4. Foto: Rolf Sten

20 oktober 1998. Foto: Rolf StenSamma plats drygt ett år senare, 20 oktober 1998, ser det ut så här. Spåret är helt klart. Så är även kontakt- ledningen. Andra delar av den nya sträckningen är ännu inte färdigställda. Främst är det kontakt- ledningsarbeten som återstår. Invigningen av den nya sträckningen är planerad till november 1999.
Foto: Rolf Sten

Retur till artiklar. Return to articles

© Rolf Sten & Sällskapet Ostkustbanans vänner (OKBv)
okb_kortare.htm senast uppdaterad 20 oktober 1998 av Rolf Sten