Utökad styrelse beslutad vid årsmötet 2002
  

  Bilden nedan är tagen Vid OKBv årsmöte i Svartvik 23 mars 2002. Vid mötet valdes Lennart Eriksson (nedan till vänster) som ny ordförande för OKBv. Nya stadgar antogs med omedelbar verkan vilket innebar att styrelsen utökades till 7 personer. Styrelsens sammansättning är nu: Lennart Eriksson (ordförande), Rune Lindgren (vice ordförande), Bengt Svahlstedt (sekreterare), Magnus Eriksson (kassör), Jens Söderberg (ledamot), Joel Smedman (suppleant) samt Bengt Sundin.
Bilden nedan visar OKBv:s nuvarande och tidigare ordförande. Från höger: Rolf Sten 1976-1991, Jan Stål 1992-1994, Magnus Eriksson 1995-1997, Bengt Svahlstedt 1998-2001 samt Lennart Eriksson 2002-

Foto: Jens Söderberg

Return to page top

Return to Articles

© Rolf Sten & Sällskapet Ostkustbanans vänner (OKBv)
ny_styr_2002.html senast uppdaterad 13 april 2002 av Rolf Sten