Grafisk tidtabell nummer 106 från Uppsala . Gävle Järnväg år 1927
I tabellen anges motorvagnarna med tresiffriga nummer som börjar med 2. Tabellen anger bara de tåg som gick under vardagarna

UGJ grafisk tidtabell från 1927

Back to page top

Retur till artikeln. Back to the article

© Rolf Sten
ugj_tabell106.html senast uppdaterad 99121 av Redaktören: Rolf Sten