Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

FLJ, Frövi - Ludvika Järnväg

Av Rolf Sten


Rullande materiel (Rolling stock)
Det rullande materielet vid FLJ varit mycket varierat Av bland annat den anledningen presenteras det rullande materielet i tabellform och endast översiktligt.FLJ engine No. 27
  Tabellen som visar ångloken vid banan kan innehålla ett och annat fel, speciellt när det gäller det äldsta materielet eftersom källdata för detta är mycket bristfälligt.
Om Du som läser detta ser felaktigheter eller har kompletteringar, bådet text och bilder, är jag tacksam om Du hör av dig till Historiskt om Svenska Järnvägar:

 


FLJ engine No 101 year 1928
Bilden ovan till höger visar FLJ lok 27 Tillverkat av Motala 1911. Foto: Svenska Järnvägs- föreningens minnesskrift 1876-1926.
   Bilden till höger visar ett av de sista loken som levererades till FLJ innan uppgåendet i TGOJ. Loket ingick i en serie på fyra lok som levererades från NOHAB under åren 1928-1929. Loken numrerades 101 - 104.
Foto: Stig Nyberg

 

 

 Ångloken vid
Frövi - Ludvika Järnväg

Förklaringar till tabellen nedan:
Nr = inventarienummer (number), Namn/Littera = (Name/Class), Axelf =Axelföljd, Tillv/nr = Tillverkare/tillverkningsnummer (manufacturer/manufacturing number, År = tillverkad år (manufacturing year), Till OFWJ/till TGOJ = År då loket kom till OFWJ respektive överföres till TGOJ (year when the engine came to OFWJ or was tranfered to TGOJ), Före detta/överf till = Före detta ägare eller överfört till (former owner or transfered to), † Skrot/sl, Slopad=(Scraped/abolish year), Anmärkning = (comment), t = till (to).

Fairbairn = W Fairbairn & Sons Manchester, Man W = Manning Wardle England, SS = Sharp Stewart Manchester England, NOHAB = Nydqvist & Holm Trollhättan.

Rullande materiel antal: År
1873
År
1910
År
1930
Ånglok tank  10 21 23
Ånglok tender
Motorvagn Dieselelektrisk       
Person- och post- (inklusive med resgodskupé kombinerade) vagnar. 2-axlig 14 14 7
Person- och post- (inklusive med resgodskupé kombinerade) vagnar. 4-axlig   8 6
Personvagn 3-axlig      
Personvagn 4-axlig       
Resgods- och godsvagnar 2-axlig 305 261 238
Resgods- och godsvagnar 3-axlig   327 394
Postvagnar, hela 2-axliga    

Nr Namn Axelf Tillv/nr År Till FLJ Före detta † Skrot Anmärkning
- Littera - - - Till TGOJ Överf till sl, Slopad
1 Harald Eriksson C ST SS 2071 1871 1871 sl 1911 1911 t LKAB 7 † 1925?
1 D T Falun 173 1913 1931 t TGOJ N 87 † 1964
2 Fredrika C ST SS 2072 1871 1871 sl 1904 1904 t 4 † 1925?
3 Perseverando C ST SS 2073 1871 1871 sl 1914 1914 t Fagersta 1 † 1929
4 Rosina C ST SS 2074 1871 1871 sl 1912 1912 t LKAB 9
5 Nerike C T Man W 408 1872 1872 sl 1920 1920 t LKAB
6 Dalarne C T Man W 409 1872 1872 sl 1928 1928 t SSA Köpingebro, † 1938
7 Carl XV C T Man W 410 1872 1931 t TGOJ y7 † 1937
8 Oscar II C T Man W 411 1872 1872 sl 1922 1922 t Nohab 8 sl 1926
9 C ST SS 2376 1874 1874 sl 1913 1913 t Högfors bruk, 1919 t NsHJ † 1930
10 C ST SS 2377 1874 1874 sl 1921 1921 t LKAB † 1925?
11 C ST Man W 504 1873 1878 fd BKJ sl 1905 1905 t Bergv & Ala Vansäter, † 1922
12 C ST Man W 505 1873 1878 fd BKJ sl 1904 1904 t ÖKJ 2, 1914 t Guldsmedshyttan, 1946-47 omb t motorlok, † 68
13 C T SS 4106 1895 1931 t TGOJ U 113 sl 1936 1936 t Grycksbo
14 C T SS 4107 1895 1895 sl 1928 1928 t Oxelösund 2 † 1951
15 C T SS 4180 1896 1896 sl 1924 1924 t LKAB 15
16 C T SS 4181 1896 1896 sl 1924 1924 t LKAB 16
17 C T Man W 1364 1897 1897 sl 1919 1919 t MVaJ l † 1921
18 C T Falun 36 1904 1931 t TGOJ U 118
19 C T Falun 37 1904 1931 t TGOJ U 119
20 C T Falun 38 1904 1931 t TGOJ U 120
21 C T Falun 57 1906 1931 t TGOJ U 121
22 C T Falun 58 1906 1931 t TGOJ U 122 sl 1952 1952 Oxelösund 3 † 1959
23 C T Falun 59 1906 1931 t TGOJ U 123
24 C T Falun 60 1906 1931 t TGOJ U 124
25 1C T Nohab 892 1908 1931 t TGOJ Y3a 125 sl 1966 museilok bevarat på NBVJ,
26 1C T Nohab 893 1908 1931 t TGOJ Y3a 126 † 1966
27 1C1 T Motala 459 1911 1931 t TGOJ Y3 127 sl 1957 1957 t SJ S13 1937, sl 1970, † 1975
28 1C1 T Motala 460 1911 1931 t TGOJ Y3 128 sl 1957 1957 t SJ S13 1941, sl 1970, † 1979
29 1C1T Motala 485 1912 1931 t TGOJ Y3 129 sl 1957 1957 t SJ 813 1939, sl 1970, † 1972
30 1C1 T Motala 486 1912 1931 t TGOJ Y3 130 sl 1957 1957 t SJ S13 1944, sl 1970, † 1972
31 1C1 T Motala 517 1914 1931 t TGOJ Y3 131 sl 1957 1957 t SJ S13 1940, sl 1970, † 1978
32 1C1 T Motala 518 1914 1931 t TGOJ Y3 132 sl 1957 1957 t SJ S13 1942, sl 1970, † 1975
33 1C1 T Motala 673 1921 1931 t TGOJ Y3 133 sl 1957 1957 t SJ S13 1943, sl 1970, † 1975
34 1C1T Motala 674 1921 1931 t TGOJ Y3 134 sl 1957 1957 t SJ S13 1938, sl 1970, † 1975
101 D1 T Nohab 1793 1928 1931 t TGOJ M3a 101 museilok GBBJ
102 D1 T Nohab 1794 1928 1931 t TGOJ M3a 102 † 1975,
103 D1 T Nohab 1873 1930 1931 t TGOJ M3a 103 † 1975
104 D1 T Nohab 1874 1930 1931 t TGOJ M3a 104 † 1975
111 D T Falun 234 1900 1928 fd SJ N 577
1931 t TGOJ N 88 sl 1946 1946 t SNJ 8, † 1966

Return to page top
Åter till sidans början

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

Train back to table of content
  Returtåg till FLJ innehållsförteckning


© Rolf Sten
flj_rullande..html senast uppdaterad 2004-03-07