Return to table of content
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Statsbanan Ljusdal Hudiksvall (Dellenbanan)

Av Rolf Sten

Banprofil Statsbanan Ljusdal Hudiksvall (Dellenbanan)
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Line gradient Ljusdal - Hudiksvall

Banprofilen kommer från Statens Järnvägar 50-årsskrift

 Return to  table of content
  Returtåg till innehållsförteckning"

© Rolf Sten
sbhd_profil..html senast uppdaterad 2021-04-19