Return to main page
Åter till föregående sida? Klicka i bilden ovan
Statsbanan Luleå - Riksgränsen (Malmbanan)

Tidtabell 1930
Av tabellen framgår också vilka stationer och lastplatser som fanns längs Malmbanan
Tidtabell (timetable) Malmbanan 1930

Return to page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 Return to iron ore railway table of content
  Returtåg till Malmbanan "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
malmb_tidtab.html senast uppdaterad 6 oktober2003 av Rolf Sten