Return to main page
Åter till föregående sida? Klicka i bilden ovan
Statsbanan Luleå - Riksgränsen (Malmbanan)

Banprofil Malmbanan Line gradient Iron ore railway Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade. De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Banprofil Malmbanan Line gradient Iron ore railway

Banprofilen kommer från Statens Järnvägars minnesskrift 1906

Page top

Previous page Föregående sida   Nästa sida Next page

 Return to Iron ore railway table of content
  Returtåg till Malmbanan "innehållsförteckning"

© Rolf Sten
malmb_profil..html senast uppdaterad 6 oktober 2003 av Rolf Sten