Return to previous page
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan
MlSlJ, Mellersta Södermanlands Järnväg

Av Rolf Sten

Previous page Föregående sida

Banprofil MlSlJ
Av profilen framgår vilka lutningar som banan hade.
De olika stationernas höjd över havet framgår också.
Banprofil MlSlJ

Banprofilen kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876-1926

Previous page Föregående sida

 Return to table of content
  Returtåg till innehållsförteckning

© Rolf Sten
mlslj_profil..html senast uppdaterad 2006-10-25