Return to the overwiew? Click in the picture
Åter till översiktskartan?
Klicka i bilden ovan
Välkommen till järnvägskartan över Mellersta Norrland!
Färglinje

 JÄRNVÄGSKARTA "Mellersta Norrland"
(Railways in the middle of Norrland)

Bakom de färglagda järnvägarna finns mer information, Klicka på den!
Matfors - Vattjoms Järnväg Statsbanan  Sundsvall - Torpshammar Marma - Sandarne Järnväg, MaSJ Statsbanan Ljusdal - Hudiksvall Statsbanan Kilafors - Söderhamn Statsbanan Sveg - Hede DHdJ, Dala - Hälsinglands Järnväg Norra stambanorn, Stambanan Storvik - Ånge Inlandsbanan Norra Hälsinglands Järnväg, NHJ Ostkustbanan, OKB Ostkustbanan, OKB WLJ, Woxna - Lobonäs Järnväg Nästa karta norrut Nästa karta söderut Norra stambanorn, Norrländska tvärbanan Järnvägs karta 1926
 Kartan visar järnvägarna i mellersta Norrland år 1926-27. Kartan kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876 - 1926. Den är bearbetad och färglagd av Rolf Sten. Kvalitén på kartan är inte alltid den bästa men det beror på en kompromiss för att få en acceptabel nedladdningstid till Din bläddrare. (The map show the Swedish railways in the middle of Norrland. Year 1926-27.)  Förklaringar
Observera ej skalenlig med vidstående karta

Explanations
Enskild järnväg = Private railway, Normalspårig= Standard gauge, Smalspårig= Narrow gauge, Under byggnad= Under construction, Statens Järnvägar= Swedish State Railways
 
Back to page top   Åter till sidans början? Back to the overwiev map   Åter till översiktskartan?

 

© Rolf Sten
a11sv_n2.html senast uppdaterad (last update)
2021-10-02