Return to the overwiew? Click in the picture
Åter till översiktskartan?
Klicka i bilden ovan
Välkommen till järnvägskartan över södra Norrland och nordligaste Svealand!
Färglinje

 JÄRNVÄGSKARTA "södra Norrland"
(Railways in southern Norrland and the north part of Svealand )

Bakom de färglagda järnvägarna finns mer information, Klicka på den!

Uppsala - Gävle Järnväg, UGJ Marma - Sandarne Järnväg, MaSJ Statsbanan - Kilafors - Söderhamn NsHJ, Näs - Horndals Järnväg DHdJ, Dala Hälsinglands Järnväg Inlandsbanan Norra stambanorna Norra stambanorna GDJ, Gävle - Dala Järnvägar BJ, Bergslagernas Järnvägar SWB, Stockholm Västerås - Bergslagens Järnvägar ostkustbanan, OKB Ostkustbanan, OKB Ostkustbanan, OKB Byvalla - Långshyttans Järnväg, BLJ SGGJ, Sala - Gysinge - Gävle Järnväg ÅJ, Åg - Wintjerns Järnväg WLJ, Woxna - Lobonäs Järnväg Söderut Söderut Norrut Kil - Fryksdalens Järnväg, KFJ Järnvägskarta södra Norrland

Kartan visar järnvägarna i sydligaste Norrland och norra Svealand år 1926. Kartan kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876 - 1926. Den är bearbetad och färglagd av Rolf Sten. Kvalitén på kartan är inte alltid den bästa men det beror på en kompromiss för att få en acceptabel nedladdningstid till Din bläddrare. (The map show the Swedish railways in southern Norrland and the northern part of Svealand. Year 1926.)

Förklaringar
Observera ej skalenlig med vidstående karta

Explanations
Enskild järnväg = Private railway, Normalspårig= standard gauge,
Smalspårig= Narrow gauge,
Under byggnad= Under Construction,
Statens Järnvägar= Swedish State Railways

Back to page top   Åter till sidans början? Back to the overwiev map   Åter till översiktskartan?


© Rolf Sten
a10sv_n1.html senast uppdaterad (last update)
2021-10-23