Return to the overwiew? Click in the picture
Åter till översiktskartan?
Klicka i bilden ovan
Välkommen till järnvägskartan över mälarområdet!
Färglinje

 JÄRNVÄGSKARTA "runt Mälaren" (Railways in the district of Mälaren)

Bakom de färglagda järnvägarna finns mer information, Klicka på den!
SJ Stambanan Krylbo - Mjölby SJ, Östra stambanan NÖJ, Norra Östergötland Järnvägar BDJ, Bredsjö - Degerfors Järnväg ASLJ Askersuns - Skyllberg - Lerbäcks Järnväg KURJ, Köping - Uttersberg - Riddarhyttans Järnväg SJ Norra stambanan SRJ, Stockholm Roslagens Järnvägar TGOJ Söderut Västerut Norrut SJ Västra stambanan SWB, Stockholm - Västerås Bergslagens Järnvägar SGGJ, Sala - Gysinge - Gävle Järnväg BJ, Bergslagernas Järnvägar NBJ, Nora Bergslags Järnvägar UGJ, Uppsala - Gävle Järnvägar NrSlJ, Norra Södermanlands Järnväg MlSlJ Mellersta Södermanlands Järnväg SJ statsbanan Järna - Nyköping - Åby - Norrköping UEJ, Uppsala - Enköpings Järnväg Järnvägskarta runt Mälaren 1926
 Kartan visar järnvägarna i området kring mälaren år 1926.
Kartan kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876 - 1926. Den är bearbetad och färglagd av Rolf Sten. Kvalitén på kartan är inte alltid den bästa men det beror på en kompromiss för att få en acceptabel nedladdningstid till Din bläddrare. (The map show the Swedish railways in the district of Mälaren. Year 1926.)
 Förklaringar
Observera ej skalenlig med vidstående karta

Explanation
Enskild järnväg = Private railway, Normalspårig= Standard gauge, Smalspårig= Narrow gauge, Under byggnad= Under construction, Statens Järnvägar= Swedish State Railways

Back to page top   Åter till sidans början?  Back to the overwiev map   Åter till översiktskartan?
 

© Rolf Sten
a09sv_o1.html senast uppdaterad (last update)
2022-03-27