Return to the overwiew? Click in the picture
Åter till översiktskartan?
Klicka i bilden ovan
Välkommen till järnvägskartan över norra Götaland!
Färglinje

 JÄRNVÄGSKARTA "norra Götaland" (Railways Götaland north)

SJ, Östra stambanan Stavsjö Järnväg TJ, TGidaholms Järnväg NÖJ, Norra Östergötlands Järnvägar HNJ, Halmstad - Nässjö Järnväg SLJ, Askersund - Skyllberg - Lerbäcks Järnväg TGOJ, Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxekösunds Järnvägar Statens Järnvägar Södra stambanan Västergötland - Göteborgs Järnvägar SJ Västra stambanan Nora Bergslags Järnväg, NBJ Statsbanan Skövde - Karlsborg SJ statsbanan Järna - Nyköping - Åby - Norrköping SJ nordvästra stambanan Fågelsta - Vadstena - Ödeshögs Järnväg, FVÖJ Mellersta Östergötlands Järnvägar, MÖJ Väderstad - skänninge - Bränninge Järnväg, VSBJ Järnvägskarta över norra Götaland 1926
Kartan visar järnvägarna i norra Götaland år 1926. Kartan kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876 - 1926. Den är bearbetad och färglagd av Rolf Sten. Kvalitén på kartan är inte alltid den bästa men det beror på en kompromiss för att få en acceptabel nedladdningstid till Din bläddrare.(The map show the Swedish railways in Götaland north. Year 1926.)  Förklaringar
Observera ej skalenlig med vidstående karta
Explanations
Enskild järnväg = Private railway, Normalspårig= Standard gauge, Smalspårig= Narrow gauge, Under byggnad= Under construction, Statens Järnvägar= Swedish State Railways
Back to page top   Åter till sidans början? Back to the overwiev map   Åter till översiktskartan?
Om du finner nedanstående pilar på kartorna så har dom följande funktion:
(If you find these arrows on the map. They have the follwing function)
Nästa karta norrut. Next map north Nästa karta söderut. Next map south  Nästa karta österut. Next map east Nästa karta västerut. Next map west 

© Rolf Sten
a07sv_sydo2.html senast uppdaterad (last update)
2009-02-19