Return to the overwiew? Click in the picture
Åter till översiktskartan?
Klicka i bilden ovan
Välkommen till järnvägskartan över Öland!
Färglinje

 JÄRNVÄGSKARTA "Öland" (Railways Öland)

Södra Ölands Järnväg, SÖJ Borgholm - Böda Järnväg, BBJ Järnvägskarta över Öland 1926 

Kartan visar järnvägarna på Öland år 1926. Kartan kommer från Svenska Järnvägs- föreningens minnesskrift 1876 - 1926. Den är bearbetad och färglagd av Rolf Sten. Kvalitén på kartan är inte alltid den bästa men det beror på en kompromiss för att få en acceptabel nedladdningstid till Din bläddrare.(The map show the Swedish railways in Öland. Year 1926.) 

Förklaringar
Observera ej skalenlig med vidstående karta
Explanations
Enskild järnväg = Private railway, Normalspårig= Standard gauge, Smalspårig= Narrow gauge, Under byggnad= Under construction, Statens Järnvägar= Swedish State Railways

Back to page top   Åter till sidans början? Back to the overwiev map   Åter till översiktskartan?
Om du finner nedanstående pilar på kartorna så har dom följande funktion:
(If you find these arrows on the map. They have the follwing  function)
Nästa karta norrut. Next map north Nästa karta söderut. Next map south  Nästa karta österut. Next map east Nästa karta västerut. Next map west 

© Rolf Sten
a02sv_oland.html senast uppdaterad (last update) november 1998