Return to the overwiew? Click in the picture
Åter till översiktskartan?
Klicka i bilden ovan
Välkommen till järnvägskartan över Gotland!
Färglinje

JÄRNVÄGSKARTA "Gotland" (Railways Gotland)

Bakom de färglagda järnvägarna finns mer information, Klicka på den!

Visby - Visborgsslätt - Bjärs Järnväg Sydvästra Gotlands Järnväg, DGJ Ronehamn - Hemse Järnväg, RHJ Klintehamn - Roma Järnväg, KlRJ Slite - Roma Järnväg, SlRJ Gotlands Järnväg, GJ Järnvägskarta över Gotland 1926

Kartan visar järnvägarna på Gotland år 1926. Kartan kommer från Svenska Järnvägsföreningens minnesskrift 1876 - 1926. Den är bearbetad och färglagd av Rolf Sten. Kvalitén på kartan är inte alltid den bästa men det beror på en kompromiss för att få en acceptabel nedladdningstid till Din bläddrare.
  Klicka på den järnväg som Du vill titta närmare på. (The map show the Swedish railways at Gotland. Year 1926. Click at the railway that you want to have a closer look at) 

Förklaringar
Observera ej skalenlig med vidstående karta
Explanations
Enskild järnväg = Private railway, Normalspårig= Standard gauge, Smalspårig= Narrow gauge, Under byggnad= Under construction, Statens Järnvägar= Swedish State Railways
 

Back to page top   Åter till sidans början? Back to the overwiev map   Åter till översiktskartan?
 
Om du finner nedanstående pilar på kartorna så har dom följande funktion:
(If you find these arrows on the map. They have the following function)
 
Nästa karta norrut. Next map north Nästa karta söderut. Next map south  Nästa karta österut. Next map east Nästa karta västerut. Next map west 


© Rolf Sten
a01sv_got.html senast uppdaterad (last update) 2021-09-28