Return to "Diverse" table of cntent
Åter till föregående sida?
Klicka i bilden ovan

Välkommen till
signaler och signalmedel

av Rolf Sten


Under den här rubriken hittar Du information om de signaler och signalmedel som har använts i historisk tid och som används idag på linjen och stationerna längs de Svenska järnvägarna.
Dessa sidor vänder sig till den som har ett allmänt intresse av signalerna längs våra järnvägar. Informationen är därför på hållen på en allmän och övergripande nivå. För dig som är intresserad av djupare kunskap om signaltekniken finns det ett antal intressanta länkar under rubriken "Länkar".

Gör Ditt val och klicka på signalen till vänster om önskad rubrik.
(Make your choice and click at the signal).
 Signaler i historiskt perspektiv (Signals from a historical perspective) Signaler i historiskt perspektiv (Signals from a historical perspective) (2002-03-11)
 Under konstruktion Kan Du signalerna? Testa dig själv! (Do you know the signals? Test your skills!)

Signalmedlen är indelade i följande tre begrepp:
(The signals are divided into three parts)
 

Signalinrättningar (fasta signalmedel som kan visa olika signalbilder) 

Signalinrättningar (fasta signalmedel som kan visa olika signalbilder) (2000-03-24)

Under konstruktion 

Signalredskap (Flyttbara signalmedel som man kan ge signal med) (xxxxxx)

Under konstruktion 

Tavlor (Fasta eller flyttbara signalmedel som bara upplyser om ett visst förhållande)  (xxxxxx)
Länkar: Adresser till web-sidor som handlar om järnvägssignaler. (Links to other sites containing information about signals)   Länkar: Adresser till web-sidor som handlar om järnvägssignaler. (Links to other sites containing information about signals) (2000-03-24)

Synpunkter, bidrag och önskemål. Kort sagt - all återkoppling rörande dessa sidor är välkomna per e-post till Rolf Sten:

 Return to "Diverse" table of content
  Returtåg till "Diverse" innehållsförteckning

© Rolf Sten
signaler.html senast uppdaterad 2020-12-13