HOME
INDEX

715     Ropsten - Islinge

FÖREGÅENDE
LISTA
Ropsten - Islinge

 


Karta nr 158

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

(Ropsten) - (Islinge) 1909.08.021914.08.02 90)

Övrig information
90)Spårvagnsfärja

TOP
FÖREGÅENDE

Upprättad: 2004-12-06   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Updaterad 2011-10-09 Rolf Sten