HOME
INDEX

707     Trelleborg F - Odra Port

FÖREGÅENDE
LISTA
(Trelleborg F) - Odra Port
NÄSTA

 


Karta nr 458

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

(Trelleborg F) - Odra Port 1948.02.20 1953.12.31 90)

Övrig information
90)Tågfärja

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-06   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-10-09 Rolf Sten