HOME
INDEX

705     Malmö F - Travemünde

FÖREGÅENDE
LISTA
Malmö F - (Travemünde)
NÄSTA

 


Karta nr 458

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

(Malmö F) - Travemünde 1987.08.17 90)

Övrig information
90)Tågfärja, godsvagnar

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-06   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterat 2011-10-09 Rolf Sten