HOME
INDEX

701     Malmö Å/F - Köpenhamn

FÖREGÅENDE
LISTA
Malmö Å/F - Köpenhamn
NÄSTA

 


Karta nr 458

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

(Malmö Å/F) - Köpenhamn 1895.10.07 1986.11.01 90)

Övrig information
90)Tågfärja. Överföring av personvagnar upphörde redan 1973.06.03

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-06   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-10-09 Rolf Sten