HOME
INDEX

639     Malmö C - Hyllie

FÖREGÅENDE
LISTA
(Malmö C) - Hyllie
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hållställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km   Höjd Från NoteringM (Malmö C) 617,782 3 1926-05-15 stn, triangelspår; ansl MkontJ, MSJ, MGJ, Bandel 639 (Malmö citytunnel)
M

(Malmö)

617,782 3 1856-12-01 stn, triangelspår; ansl MkontJ, MSJ, MGJ,
  lmk   0,447     lmk 618,224=0,447
Tri Triangeln 2,480 2010-12-12 hp,
Hie Hyllie   6,400   2010-12-12 hp, Anslutning Öresundsbanan BD642
Lnk (Lernacken) 281,997 2000-07-02 ts, Anslutning Öresundsbanan BD642
Stp (Svågertorp) 288,230 2000-07-02 stn, Anslutning Öresundsbanan BD642 639

 

Källor och referenser
Malmö linjeböcker
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Trafikverket

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2018-01-04   /  Rolf Sten
Uppdaterad 2018-01-07 Rolf Sten