HOME
INDEX

185     Falun - Rättvik

FÖREGÅENDE
LISTA
(Falun) - Rättvik
NÄSTA

 
Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign= Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel.
Namnet i rosa färg
= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Notering=
A avförd som trafikplats
abo automatisk blockpost
avx arbetsväxel
bgd bangård
BI borttagen infrastruktur
blp blockpost
fp förgreningspunkt
G godstrafik
grp grusgrop
hlp håll- och lastplats
hp hållplats
hpr rälsbusshållplats
hp hållplats med sidospår
hst hålställe
I infrastrukturell
kb kombinerad bro
lmk längdmätnings-konnektion
lp lastplats
mtmp militär-mötesplats
P persontrafik
rbg rörlig bro
sipl signalplats
stn station
sto stopplats
T trafikal
ts teknisk station
U upphört
vt vattentag
väg väg med stopplikt
* (åter) öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven

F fullständig trafik
G godstrafik
I ingen
P persontrafik
Andra bokstaven
H hållplats
L linjeplats
S station
Ö övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringFln Falun C h 91,600 113 1945-12-01 stn, GU 2002; ansl BJ, GDJ, FVJ; FS
Falun v 91,600 113 1859-07-13 stn; hamnspår; ansl BJ, GDJ, FVJ
Fna Falun N v 93,200 117 1889-11-12 stn, lp 1965-12-01, † 1990-10-01, BI 2003
Bg/Beg Bergsgården h 100,500 132 1889-11-12 stn, hlp s1940t, lp 1961-05-28, † 1978-02-01, BI 2003
Bgta Bengtsarvet v 103,800 132   hp, †, hpr s1940t, † ~1962
Go/Gyo Grycksbo v 105,100 142 1889-11-12 stn, lp 1965-12-01, † 1988-10-01, *G 2003-09-09, † 2009-03-24
Lb/Ltbo Lustebo h 109,200 151 1890-05-23 hp, † 1965-12-01
Liäv Lillängsvägen h 115,600 184   sto, hpr 1940t, † 1965-12-01; fd Vägbron vid Lillänget
Såmy Sågmyra yllefabrik v 117,000 202 1940t hpr, † 1965-12-01
Sm/Såm Sågmyra v 118,000 202 1889-11-12 stn 1889-11-12, † 1965-12-01
Åhg Årbohedens grusgrop 119,900   grp, BI
Sb/Säb Slättberg h 125,800 247 1890-11-12 stn, † 1965-12-01
  Brossfors såg   128,500   ~1952 sto, U ~1956
Ve/Väe Västgärde h 135,000 246 1890-11-12 stn, hlp 1959, † 1965-12-01
Vestgärde  
Utby 137,800 197 1898-07-12 (säsong) hp, † 1928
Rv Rättvik h 141,800 165 1890-08-12 stn, †G 1990-01-01; småbana Rättvik–
Kalkverket; PS

 
Falun–Rättvik–Mora järnväg (FRMJ)
Läs mer om FRMJ HÄR!

FRMJ övertog 1909-05-01 Mora–Älvdalens järnväg (se för tidigare data denna)
Gävle–Dala järnväg, Gävle och enskilda i staden tecknade sig för cirka hälften av de ursprungliga aktierna i FRMJ. Orsaken till det starka engagemanget var att en annan järnväg hade nått Siljan från söder och hotade GDJ:s trafik och Gävles handel.
För sträckan Mora–Orsa som strax tillkom fanns en konkurrerande koncession men Orsaintressenterna valde FRMJ.
På den nya järnvägen fanns utom tre stora sockencentra Grycksbo med dess pappersbruk

Koncession

1886-04-02 Falun–Rättvik
1887-09-30 Rättvik–Mora Noret
1891-06-12 Mora Noret–Orsa. Koncession för linjen, som finansierades av Orsa jordägande sockenmän, överläts på FRMJ
1894-08-24 Mora Noret–Mora, för MEJ, övertagen av FRMJ 1893-03-15

Längd
104 km exklusive MEJ

Förvaltningsort
Gävle (GDJ)

Trafikförändringar

1889-11-12 *Falun–Sågmyra, 26 km, allmän trafik
1890-08-12 *Sågmyra–Rättvik, 24 km, allmän trafik
1891-08-02 *Rättvik–Mora Noret, 38 km, allmän trafik
1892-08-01 *Mora Noret–Orsa, 14 km, allmän trafik
1896-09-21 *Mora Noret–Mora, 2 km, allmän trafik
Samband FRMJ var från 1903 helägt dotter-bolag till GDJ

Trafik

a) Ombesörjdes av GDJ i arrende
b) Sträckan Mora–Mora Noret trafikerades även av Mora–Vänerns jänväg

Förstatligad

1918-01-01 Mora Noret–Orsa för att ingå i Inlandsbanan, södra delen (se härefter denna)

Nollpunkt
Falun för FRMJ, Gävle N för GDJ

Litteratur

B. Hagberg, Gävle–Dala Järnvägar 1855–1908, 1908
Olof Jonasson, GSG och GDG samt Mellansveriges näringsliv, 1949
FRMJ uppgick 1920-01-01 helt i GDJ – se här­efter dessa
 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009..
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05  /  Benny Nilsson /  Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2018-01-01 Rolf Sten