Värtan


Denna trafikplats tillhör bandel nr 327
 
Nr Bandel Spårvidd
327 (Karlberg) - Albano - Värtan - Loudden Oljehamn inklusive (Albano) - (Stockholm Ö) och (Värtan) - (Ropsten) 1435
711 Värtan - Åbo/Nådendal Tågfärja
HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA


Bangårdsskissen visar spårområdena i Värtan och frihamnen på 1930-talet. Skiss:ekeving.se

Bilden ovan visar stationshuset i Värtan 1975-10-05. Foto: KBDB14823, Järnvägsmuseet.

Bilden nedan är från 1930-talet och visar den första bangården som man ankommer till når tåget rullar in till Värtan. Foto: KDAE01805, Järnvägsmuseet.

 

HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04   Benny Nilsson
Uppdaterad/kompletterad 2019-01-01 Rolf Sten